2a Circular informativa: CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DE
L’ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL DE VILADECANS

Per la present us convoquem a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que es realitzarà el pròxim 20 de Novembre de 2015, divendres, a les 17:00 hores, al menjador de l’escola, en la que es tractaran els temes següents:
ORDRE DEL DIA

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
  2. Aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici anterior (curs 2014/2015)
  3. Situació heretada de la Junta anterior
  4. Presentació de la nova junta
  5. Incorporació de nous membres a la Junta i canvi de funcions en la Tresoreria
  6. Pressupost Curs 2015/2016
  7. Proposta i calendari de Festes AMPA-Escola
  8. Carnestoltes
  9. Comunicacions amb el socis i sòcies i  imatge gràfica
  10. Torn obert de paraula

S’oferirà servei d’acollida, prèvia reserva de plaça enviant un correu electrònic a l’AMPA abans del dia 18, amb el nom i cognoms del o dels nens i el número de soci de l’AMPA.

Viladecans, 2 de novembre de 2015

Nota: Es prega a totes les persones associades que en cas de no rebre cap correu amb les notificacions de l’AMPA, ens facin arribar un correu electrònic a l’adreça info@ampamiquelmartipol.es amb el nom de la família per tal de verificar les dades.
Com a mesura de col·laboració amb el medi ambient les úniques notificacions en paper es realitzaran mitjançant el taulell de l’AMPA i/o de l’Escola.