Ajuts a les Families

Ajuts individuals de menjador

L’Administració atorga ajuts individuals de menjador (que cobreixen del tot o parcialment el cost del servei) a l’alumnat que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides.

———————————————————————————————–

Calendari escolar del curs 2015-2016

Ordre ENS/124/2014, de 14 d’abril 

ENLLAÇ: http://goo.gl/wijbVc

Calendari de l’Escola: (PDF)

———————————————————————————————–